- obrazków

- nazw polskich

- nazw łacińskich

- beskidzkie rezerwaty
- miejsc

- ostatnio u nas
- o nas

- kontakt

- ostatnio dodane
STARY ZAMEK W ŻYWCU
Stary Zamek w Żywcu – widok od strony wschodniej; elewacja od dziedzińca zewnętrznego


Podwaliny pod wygląd dzisiejszy zamku dał w 1569 r Jan Spytek Komorowski, który dokonał gruntownej przebudowy wcześniejszego, typowo obronnego zamku w rezydencję renesansową, w dużej mierze inspirowaną architekturą zamku królewskiego Zygmunta Augusta na Wawelu. Jan Spytek pełnił wówczas przez wiele lat funkcję podczaszego dworu królowej Katarzyny – żony Zygmunta Augusta

Stary Zamek w Żywcu – widok od strony wschodniej; elewacja od dziedzińca zewnętrznego.


Stan po rewitalizacji zamku w 2011 roku.

Wieża północno-wschodnia – widok od strony dziedzińca zewnętrznego


W czasach przebudowy zamku przez Jana Spytka Komorowskiego zamek posiadał dwie wieże będące pozostałością wcześniejszej gotyckiej budowli. Z nich ostała się tylko jedna, w mocno zmienionej formie.

Wieża północno-wschodnia – widok od strony oficyny północnej, wozowni.

Detal z tablicy informacyjnej

...

Brama wjazdowa łącząca dziedziniec zewnętrzny z Kontrkatedrą pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny


Dziedziniec zewnętrzny zamku otaczają od strony północnej i północno-wschodniej barokowe oficyny zamkowe. Wybudowano je w czasach, gdy zamkiem władali Wielopolscy. Przedstawiona na zdjęciu brama mieści się w części wschodniej; w tzw. „Oficynie mieszkalnej.”

Pamiątkowa tablica poświęcona Janowi Kazimierzowi przebywającemu na zamku w Żywcu po swojej abdykacji.


Arcyksiąże Karol Stefan Habsburg upamiętniał chętnie pamiątkowymi tablicami pobyt w murach swojej żywieckiej rezydencji królewskich głów. Prezentowana tablica umieszczona jest w południowej części wschodniej zewnętrznej części elewacji Starego Zamku.

Wieża północno-wschodnia – widok od strony dziedzińca zewnętrznego


Zdjęcie w pełni lata

Widok na elewację zachodnią i południową Starego Zamku


Zarys elewacji południowej powstał po przebudowie zamku dokonanej przez Franciszka Wielopolskiego. Zabudował on otwartą wcześniej część południową. W miejsce wcześniejszego muru zamykającego dziedziniec od strony południowej, wybudował 4 skrzydło, nadając zamkowi formę bryły zamkniętej. Elementy neogotyckie tej elewacji zachodniej i południowej powstały za czasów Habsburgów.

Widok na elewację zachodnią i południową Starego Zamku. Stan po zakończeniu rewitalizacji w 2011r

Neogotyckie ozdobniki wieży północno-wschodniej

Narożnik elewacji północnej i zachodniej zamku


Elementy przebudowy zamku z początku XVIII w. dokonane przez Franciszka Wielopolskiego.

Narożnik elewacji zachodniej zamku


Z lewej strony narożnik stajni zamkowej, w głębi za wieżą zamkową wozownia.

Oficyna północna. Wozownia zamkowa

Dawna stajnia zamkowa

Wieża zamkowa z elewacją północną


W elewacji północnej okna zachowały swój pierwotny renesansowy układ.

Fragment elewacji wschodniej zamku

Dziedziniec zewnętrzny między starym zamkiem w Żywcu i pałacem Habsburgów

Mosiężny odlew miniatur najcenniejszych zabytków Żywca


Usytuowano go na zewnętrznym dziedzińcu zamku.

Dziedziniec wewnętrzny starego zamku w Żywcu.


Wielu historyków się skłania, że w chwili budowy dziedziniec był wzorowany na dziedzińcu wawelskim. Przemawia za tym wiele lat służby Jana Spytka Komorowskiego na dworze królewskim. Kolumny krużganku na parterze swój dzisiejszy wygląd uzyskały po przebudowie w XIX w. dokonanej przez Habsburgów po pożarze zamku w 1870 r.


Copyright Grażyna i Ryszard Taran. Wszelkie prawa zastrzeżone.