- obrazków

- nazw polskich

- nazw łacińskich

- beskidzkie rezerwaty
- miejsc

- ostatnio u nas
- o nas

- kontakt

- ostatnio dodane
Rolnictwo...ginące formy
W drodze na pastwisko na stokach Palenicy


W Beskidzie Żywieckim spadła hodowla bydła. Coraz trudniej można spotkać taki obrazek

Jedna z izb muzeum utworzonego przez pasjonata dawnej wsi żywieckiej Pana Jana Talika w Ciścu.


Obecnie to muzeum już nie istnieje. Po śmierci jego twórcy zostało zlikwidowane.

Dawne narzędzia rolnicze zebrane przez Pana Jana Talika.


....

....


....

Coraz rzadszy obrazek w Beskidach


......

Sypaniec


Sypaniec to nieodłączny budynek zasobnego gospodarstwa rolnego. Dzisiaj znika z krajobrazu Żywiecczyzny.

Sypaniec ze wsi Złatna

Typowy układ budynków gospodarstwa wiejskiego.


Dawniej budynki gospodarcze i budynek mieszkalny były połączone ze sobą. Przedstawiony na zdjęciu budynek jest jednym z ostatnich na Żywiecczyźnie. (Budynek w przysiółku Płone w Żabnicy)

....

.....

.......


......

Chata w Koszarawie z I połowy XX w.


......

Chata w Żabnicy w przysiółku Kamienna.


......

Prusów. Mała hala Do Buków.


Jeszcze w połowie XX w. większość hal położonych w górnych partiach gór posiadało zabudowania gospodarcze, w których na stałe zamieszkiwali ludzie. Dzisiaj większość tych budynków, po opuszczeniu ich przez ludzi, ulega przyspieszonej zagładzie.

Sień chaty


......

......


......

......


......

Konstrukcja dachu


......

Gont


......

Różne wzory drzwi.


......

......


......

......


......

Szczegóły konstrukcyjne drzwi.


......

......


......

......


......


Copyright Grażyna i Ryszard Taran. Wszelkie prawa zastrzeżone.