Rezerwt „Gawroniec”


- obrazków

- nazw polskich

- nazw łacińskich

- beskidzkie rezerwaty
- miejsc
- o nas

- kontakt

- ostatnio dodaneRezerwt „Gawroniec”
Położenie: Gmina Świnna, na stokach Gawrońca i Wolentarskiego Gronia


Forma ochrony: rezerwat częściowy


Rok utworzenia: 1995 r


Cel utworzenia: ochrona naturalnych fragmentów buczyny karpackiej z udziałem jodły


Najciekawsze gatunki roślinne w rezerwacie:

- buk i jodła w mniejszej ilości świerk o pomnikowych wymiarach (zarówno okazy żywe jak i powalone ulegające naturalnej biodegradacji).

- kokorycz pusta

- kopytnik pospolity

- miesięcznica trwała

- parzydło leśne

- rzeżucha trójlistkowa

- wawrzynek wilczełyko


Najciekawsze gatunki zwierząt żyjące w rezerwacie:

-dzik

-jeleń

-kuna

-lis

-salamandra

-sarna


.


.


.


.


.


.


.


.


.
Copyright Grażyna i Ryszard Taran. Wszelkie prawa zastrzeżone.