Rezerwt „Lipowska”


- obrazków

- nazw polskich

- nazw łacińskich

- beskidzkie rezerwaty
- miejsc
- o nas

- kontakt

- ostatnio dodane

Rezerwat „Lipowska”
Położenie: Na pograniczu gmin Węgierska Górka i Ujsoły, na szczytowych partiach stoków .gór Lipowskiej i Rysianki.


Forma ochrony:rezerwat częściowy


Rok utworzenia:2008 r


Cel utworzenia: ochrona torfowisk wysokich z systemem oczek wodnych oraz fragmentów górnoreglowego boru świerkowego.


Najciekawsze gatunki roślinne w rezerwacie:

- borówka bagienna

- ciemiężyca zielona

- goryczka tojeściowa

- liczydło górskie

- modrzewnica zwyczajna

- żurawina błotna


Najciekawsze gatunki zwierząt żyjące w rezerwacie:

- głuszec

- niedźwiedź

- ryś

- wilk


. .


. .


. .


. .


. .
Copyright Grażyna i Ryszard Taran. Wszelkie prawa zastrzeżone.