- obrazków

- nazw polskich

- nazw łacińskich

- beskidzkie rezerwaty
- miejsca

- ostatnio u nas

- panoramy
- o nas

- kontakt

- ostatnio dodaneWITAMY PAŃSTWA SERDECZNIE NA NASZYCH STRONACHJesteśmy mieszkańcami Węgierskiej Górki. Lubimy wędrować po szlakach i bezdrożach okolicznych gór oraz fotografować ich roślinność. Strona ta powstała jako pokłosie tych wycieczek po Beskidzie Żywieckim.
Pracę nad stroną podzieliliśmy na kilka etapów:
Etap I Utworzenie szkieletu stony.
Etap II Opracowanie opisów roślin nasiennych i paprotników.
Etap III Opracowanie opisów grzybów i śluzowców.
Etap IV Opracowanie opisów mchów i porostów.
W chwili obecnej prezentujemy zdjęcia i opisy tylko części gatunków beskidzkiej flory (zilustrowaliśmy ponad 900 gatunków ). Jesteśmy w połowie realizacji II etapu. Bieżący przyrost nowo wprowadzonych opisów odnotowujemy w zakładce „Ostatnio dodane”.


Uwagi do strony:

1.Przyjęty w atlasie podział w zakładce „Rośliny według obrazków” jest podziałem sztucznym, nie oddaje naukowego podziału różnorodności organizmów żywych otaczającego nas świata. Podobnie z terminem „flora”; na naszej stronie, odnosi się on do dawnego rozumienie tego słowa jako wszystkich gatunków występujących na określonym obszarze. Współczesnie ilustrowane i opisywane gatunki na naszej stronie należą w części do flory (rośliny) a w części do mikobioty (grzyby). Zastosowany przez nas na stronie podział ma na celu ułatwić; bazując w oparciu o zasadnicze cechy makro; szybkie odszukania gatunku. Jest w znacznej części inspirowany rozwiązaniami z atlasów: „Przewodnika do rozpoznania roślin niezbędny na wycieczce z niezawodnym kodem barwnym”T. Schauera i C.Caspariego oraz „Grzyby. Wielki ilustrowany przewodnik” E. Gerhadta

2.Opis każdego gatunku staramy się opatrzyć bibliografią literatury, z której korzystaliśmy lub adresem internetowej strony będącej dla nas źródłem informacji.


Jeśli zauważą Państwo jakieś błędy, zechcą przekazać jakieś uwagi lub wykorzystać nasze zdjęcia to prosimy o kontakt: grazynataran@onet.eu lub taranrig@poczta.onet.pl


Grażyna Taran

Ryszard Taran
Copyright Grażyna i Ryszard Taran. Wszelkie prawa zastrzeżone.