Kapusta właściwa polna - Brassica rapa subsp. campestris


- obrazków

- nazw polskich

- nazw łacińskich

- beskidzkie rezerwaty
- miejsc

- ostatnio u nas

- panoramy
- o nas

- kontakt

- ostatnio dodane


Brassica rapa subsp. campestris

Kapusta właściwa polnaRoślina jednoroczna lub dwuletnia o łodydze sztywnej i grubej, dołem drewniejącej a górą rozgałęzionej. Osiąga wysokość do 170cm. Uprawiana w licznych odmianach, zdziczałe formy rosną na polach uprawnych jako chwasty, przydrożach, rowach.


Liście odziomkowe tworzą rozetę, u dołu łodygi wyrastają liście ogonkowe, pierzastosieczne, w kształcie przypominającym lirę U góry są podłużne, obejmujące łodygę.


Kwiaty są promieniste, żółte, mają 4 płatki. Skupione są na szczycie łodygi i te rozwinięte przewyższają te w stadium pączków.


Owocem jest łuszczyna.


Kwitnie od kwietnia do maja.


Synonimiczne nazewnictwo łacińskie:

Brassica campestris L.

Brassica campestris subsp. campestris

Brassica rapa subsp. silvestris (Lam.) Janch.

Brassica rapa var. silvestris (Lam.) Briggs


Synonimiczne nazewnictwo polskie:

brzoskiew

kapusta polna


Uwagi:

1. W systematyce kapusty istnieją różne klasyfikacje i nazewnictwo. Według najnowszych ustaleń przeprowadzonych przez botaników Germplasm Resources Information Network, skupionych w towarzystwie The Multinational Brassica Genome Project w obrębie gatunku Brassica rapa wyróżnia się 10 podgatunków (stan na 2010 r.) :

Brassica rapa L. subsp. campestris (L.) A. R. Clapham -kapusta właściwa polna

Brassica rapa L. subsp. chinensis (L.) Hanelt- kapusta właściwa chińska

Brassica rapa L. subsp. dichotoma (Roxb.) Hanelt

Brassica rapa L. subsp. japonica Shebalina -kapusta właściwa japońska

Brassica rapa L. subsp. narinosa (L. H. Bailey) Hanelt

Brassica rapa L. subsp. nipposinica (L. H. Bailey) Hanelt

Brassica rapa L. subsp. oleifera (DC.) Metzg. -kapusta właściwa olejowa (rzepa właściwa olejowa, rzepik)

Brassica rapa L. subsp. pekinensis (Lour.) Hanelt- kapusta właściwa pekińska


Literatura:

1. Rutkowski L. :Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd.2 popr., 2007, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

2. Szafer Wł., Kulczyński St., Pawłowski B.: Rośliny polskie. Część I. Wyd.5. 1986,Warszawa, PWN


Copyright Grażyna i Ryszard Taran. Wszelkie prawa zastrzeżone.