Rezerwat „Grapa”


- obrazków

- nazw polskich

- nazw łacińskich

- beskidzkie rezerwaty
- miejsc
- o nas

- kontakt

- ostatnio dodaneRezerwat „Grapa”
Położenie: na terenie miasta Żywiec, na południowych stokach przylegających do doliny Koszarawy w jej końcowym biegu.


Forma ochrony: rezerwat częściowy


Rok utworzenia: 1996 r


Cel utworzenia: ochrona łęgu jesionowego i lasu grądowego.


Dominujące gatunki roślinne w rezerwacie:

- dąb szypułkowy

- grab zwyczajny

- jesion wyniosły

- lipa drobnolistna

- bluszcz pospolity

- głóg jednoszyjkowy

- trzmielina zwyczajna

- czosnek wężowy

- gwiazdnica wielokwiatowa

- jarzmianka większa

- kosmatka gajowa

- wiechlina gajowa

- ziarnopłon większy


Najciekawsze gatunki zwierząt żyjące w rezerwacie:

- lis

- salamandra

- sarna

- zając


. .


. .


. .


. .


. .


. .


. .


. .


. .


. .


. .


. .


. .
Copyright Grażyna i Ryszard Taran. Wszelkie prawa zastrzeżone.