Rezerwat „Pięć Kopców”


- obrazków

- nazw polskich

- nazw łacińskich

- beskidzkie rezerwaty
- miejsc
- o nas

- kontakt

- ostatnio dodane

Rezerwat „Pięć Kopców”
Położenie: Gmina Jeleśnia , na stokach w partii szczytowej Pilska, po stronie polskiej


Forma ochrony: rezerwat częściowy


Rok utworzenia: 1998 r. W 2005 r został włączony w obręb Rezeratu Pilsko i utracił swą odrębność.


Cel utworzenia: ochrona górnoreglowego boru świerkowego, zarośli kosodrzewiny, zbiorowisk murawowokrzewinkowych, chronionych gatunków fauny.


Najciekawsze gatunki roślinne w rezerwacie:

- bażyna

- borówka brusznica

- borówka czernica

- kosodrzewina

- świerk

-jałowiec halny


- jaskier platanolistny

- kosmatka olbrzymia

- podbiałek alpejski

- tojad mocny

- urdzik karpacki

-omieg górski


- podrzeń żebrowiec

- widłak jalowcowaty

- widłak wroniec

- wietlica alpejska


Najciekawsze gatunki zwierząt żyjące w rezerwacie:

- głuszec (Tetrao urogallus)

- jarząbek (Tetrastes bonasia)

- jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)

- jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara)

- niedźwiedź brunatny (Ursus arctos)

- padalec zwyczajny (Angus fragilis)

- salamandra plamista (Salamandra salamandra)

- traszka górska (Triturus alpestris)

- wilk (Canis lupus)

- zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix)

- żmija zygzakowata (Vipera berus)


Trwa opracowywanie stronyTrwa opracowywanie stronyTrwa opracowywanie stronyTrwa opracowywanie stronyTrwa opracowywanie strony


.


.


.


.


.
Copyright Grażyna i Ryszard Taran. Wszelkie prawa zastrzeżone.