Okratek australijski - Clathrus archeri


- obrazków

- nazw polskich

- nazw łacińskich

- beskidzkie rezerwaty
- miejsca

- ostatnio u nas

- panoramy
- o nas

- kontakt

- ostatnio dodane

Clathrus archeri

Okratek australijskiBudowa: młode owocniki o kształcie kulistym, kulisto-wydłużonym okryte białoszarawą powłoką (perydium) twardawe w dotyku, tylko w części występują spod ściółki. Po pęknięciu wyrasta niby trzon podzielony na 4-8 części przekształcajacych się w ramiona; u podstawy trzon biały wyżej ciemnoszarawy szybko przebarwiający się na krwistoczerwono, ciemnoróżowoczerwono. Ramiona początkowo górą są złączone, później rozchylają się. Ich długość dochodzi do 7cm. Z daleka grzyb wygląda jak kwiat. Gleba na ramionach oliwkowoszara, śluzowata. Zapach nieprzyjemny, padliny. Jest wyczuwany z daleka.


Występowanie: na ziemi bogatej w humus, w widnych miejscach lasów bukowych, przydrożach, łąkach w pobliżu lasów


Synonimiczne nazewnictwo:

Lysurus archeri Berk

Clathrus archeri Berk

Anthurus mullerianus Kalchbr

Anthurus archeri Berk

Anthurus aseroëformis E. Fischer

Aseroëphallus archeri Berk

Pseudocolus archeri Berk


Uwagi:

1. Gatunek przywleczony z Australii do Europy na przełomie XIX i XX wieku z południowych krańców rozprzestrzenił się po Norwegię. W Polsce był notowany po raz pierwszy w 1974r, na Żywiecczyźnie w 1987r. Osobiście pierwszy raz go spotkałem na łące na Górze Palenicy w 2005r. Były to 2 egzemplarze. Od tego czasu obserwuję go co roku w różnych miejscach i w coraz liczniejszych populacjach.


Miejsce wykonania zdjęć: Cisiec, Żabnica, Węgierska Górka


Źródła informacji o gatunku

Rudnicka-Jezierska W.,Grzyby (Mycota) T.XXIII Flora Polska. Rośliny Zarodnikowe Polski i ziem ościennych; PAN. Kraków 1991


Copyright Grażyna i Ryszard Taran. Wszelkie prawa zastrzeżone.